تعاونی در یک نگاه

شرکت تعاونی مصرف کارکنان فولاد مبارکه در تاریخ 24 / 08 / 1358 تحت شماره 2086 در اداره ثبت شرکتهای استان اصفهان با تعداد 122 عضو به ثبت رسیده و در حال حاضر بیش از 17000 عضو اصلی و افتخاری را دارا می باشد. مهمترین تغییر ساختاری این شرکت، تغییر مسیر حرکت شرکت از فروشگاه داری به سمت پروژه محوری بوده است و بر این اساس حوزه های اصلی فعالیت شرکت به شرح زیر می باشد.
• تهیه مواد اولیه کالاها و خدمات و وسایل و ابزار و دیگر نیازمندیهای عمومی اعضا با رعایت قوانین و مقررات قانونی و فروش آن به صورت عمده و خرده
• شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی و اجرای امور تصدی سازمانها و مو سسات دولتی که به بخش خصوصی واگذار می شود در ارتباط با اهداف و موضوع فعالیت شرکت
• خرید سهام و اوراق بهادار از محل داراییهای شرکت به نام شرکت و با هدف کسب انتفاع و مشاوره در امور سرمایه گذاری
• انجام امور خدماتی از قبیل خدمات فضای سبز ، طبخ و توزیع غذا ، نظافت عمومی و صنعتی ،تامین نیروی انسانی ،ایاب و ذهاب ، حمل و نقل (جاده ای ، ریلی ، دریایی و هوایی)، خدمات انبار ، تخلیه و بارگیری .
• ارائه خدمات آموز شی مورد نیاز کارکنان در زمینه های تعاونی، شغلی، فنی، تخ ص صی و نظایر آن در صورت لزوم با هماهنگی وزارت تعاون و مراجع ذیربط دیگر و انتشار نشریات خبری در مورد فعالیت تعاونی و آشنا نمودن اعضا به اصول و آرمانهای تعاونی. 
• برگزاری و شرکت در همایش ها ، سمینارها و نشست های علمی ، تخصصی و فرهنگی .
• سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیههای تعاونی و یا سایر شرکتها و مؤسسات عمومی تعاونی و یا خصوصی.
• ارائه و توسعه خدمات رفاهی ، تفریحی، گردشگری و مسافرتی و همچنین احداث ویلا، انواع ساختمانهای تجاری، اداری، هتل ها، خدماتی، تفریحی، رفاهی، انجام خدمات صنایع فلزی و چوبی منفردا و یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقونی، خرید سهام آژانسهای مسافرتی طبق ضوابط و مقررات و مجوزهای مربوطه.