اطلاعیه

اطلاعیه تعین کارشناسان اداره تعاون...

...

مشاهده ادامه
اطلاعیه آمار واریزی های مربوط به وجوه ساختمان...

...

مشاهده ادامه
امکان مشاهده و چاپ برگه سهام در سامانه سهامداران...

قابل توجه کلیه سهامداران محترم تعاونی مصرف کارکنان فولاد مبارکه بدینوسیله به اطلاع می رساند امکان مشاهده و چاپ برگه سهام از طریق سایت شرکت تعاونی مصرف (سامانه سهامداران) فراهم می باشد. شما می توان...

مشاهده ادامه
صفحه 1 از 1